Dansk Amatørfiskerforenings formål er at sikre adgang til fritidsfiskeriet på en måde, så denne fritidssyssel forbliver en stimulerende naturoplevelse og livsnydelse.

Dansk Amatørfisker- forenings formål er at sikre adgang til fritidsfiskeriet på en måde, så denne fritidssyssel forbliver en stimulerende naturoplevelse og livsnydelse.